Kumamoto-ken, Japan
Aso Seishonen Koryu No Ie Share