Neuchatel, Switzerland 
Neuchatel-Pierre Bot Share