Kumamoto-ken, Japan 
Aso Seishonen Koryu No Ie ShareRange: to 

Member Playing On