Shimane-ken, Japan 
Kamo-cho Furaino-oka Share


 Share URL: