Kiyosato, Yamanashi-ken, Japan 
Kiyosato no Mori DGC Share